טופס הזמנת פעילויות

לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

התנדבות קבוצתית

התנדבות אפקטיבית

חינוך להתנדבות

70% סבסוד

תיאום פעילות חדשה

הפעילות מוכרת כשעות התנדבות באישור מנהל חברה ונוער